Viktig informasjon om oppstart av vedlikehold av vinduer/dører

Nå starter vedlikeholdsarbeidene for vinduer og balkong-/terrassedører. Dette medfører økt aktivitet i og rundt blokka vår. Her får du viktig informasjon om arbeidene fremover.

Uke 17 – fra mandag 20. april:

  • Det blir satt opp stillaser på den sørlige fasaden (fasaden med balkonger) samt på øst- og vest-fasaden. Stillasene vil stå foran vinduene, og det vil tidvis være arbeidere på stillasene. Sørg for å lukke gardiner/persienner ved behov.
  • Stillasene vil være kledd med blå duk som begrenser utsyn.
  • Det er selvfølgelig ikke lov å ta seg ut/opp på stillasene for andre enn de som skal utføre arbeidene.
  • Denne uken må alle beboerne også rydde plass på balkongene/terrassene sine, slik at det er minst 1 meter arbeidsrom foran vinduer og balkong-/terrassedører. Det er svært viktig at alle sørger for dette, slik at det ikke oppstår forsinkelser i arbeidet.

Uke 18 – fra mandag 27. april og tiden fremover:

  • Arbeidene med vinduer, balkong-/terrassedører og mykfuger starter. Når gammel maling og fugemasse skal fjernes vil det bli en del rester som vil falle ned. Det vil også bli benyttet vann til vasking av flatene, som også vil renne nedover.
  • Sørg for å lukke alle vinduer og dører, slik at du ikke får vann eller malingsrester inn i din leilighet.
  • Det vil være arbeidere på stillasene i noen uker fremover. Abeiderne vil også gå fra stillasene og over på balkongene for å utføre arbeider der. Dette vil skje uten nærmere forvarsel. Du må selv sørge for å eventuelt begrense innsyn eller verne om privatlivet på annen måte i denne tiden, samt være forberedt på at det plutselig er arbeidere på balkongen din/i hagen din.
  • Dører og vinduer males i lukket stilling. Du må da ikke åpne dører/vinduer før du får klarsignal for det.
  • På fasaden mot nord vil det bli benyttet lift for å rengjøre/male vinduer. Dette medfører at det tidvis vil være arbeidere utenfor disse vinduene. Også disse vinduene må holdes lukket når arbeidene pågår.
  • Ved behov for tilgang til din leilighet vil du bli kontaktet på forhånd.

Det er usikkert hvor lenge arbeidene vil vare, men det må påregnes at hele prosjektet tar 1–1,5 måned. Vi har imidlertid meget gode værforhold for tiden. Om dette vedvarer vil selfølgelig jobben kunne utføres raskere enn estimatet.

Har du spørsmål?
Ta kontakt dersom det er noe du lurer på om vedlikeholdsarbeidene. Send oss en e-post med det du lurer på til etterstadkroken5h@gmail.com så vil vi svare så raskt som mulig.

Hilsen styret i Sameiet Etterstadkroken 5H