Styret og styrets arbeid

Styret i Etterstadkroken 5H består etter årsmøtet 28. mars 2022 av Shervin Asgari (leder), Monika Maria Engesveen (medlem), Dag Henrik Sørensen (medlem) og Usman Ghani Qayyum (varamedlem). Magne Nordås er også boligselskapets representant og fullmektig i Etterstadkroken vel, samt styremedlem i Etterstadkroken garasjelag. Styret har møter hvor vi tar opp aktuelle saker og planlegger kommende aktiviteter.

Styret kan kontaktes på e-post: etterstadkroken5H@gmail.com, eller via styrets postkasse i inngangspartiet. Styret tar gjerne imot innspill og forbedringsforslag fra beboere, og vil gjøre vårt beste for å imøtekomme alle forespørsler, så fremt det er innenfor styrets handlingsrom.

For mer informasjon om hva styret jobber med, se Protokoller fra styremøter.

Informasjon til nye beboere:
Informasjon til nye beboere

Tidligere beboerskriv:

Beboerinformasjon juni 2019
Beboerinformasjon september 2015
Beboerinformasjon november 2014
Beboerinformasjon juni 2014
Beboerinformasjon november 2013
Beboerinformasjon april 2013
Beboerinformasjon desember 2012
Beboerinformasjon april 2012
Beboerinformasjon desember 2011
Beboerinformasjon mai 2011

informasjon juni 2019
Beboerinformasjon september 2015
Beboerinformasjon november 2014
Beboerinformasjon juni 2014
Beboerinformasjon november 2013
Beboerinformasjon april 2013
Beboerinformasjon desember 2012
Beboerinformasjon april 2012
Beboerinformasjon desember 2011
Beboerinformasjon mai 2011