Oppdatering om vedlikehold av vinduer og dører

Maling av vinduer og balkongdører er nå godt i gang. Denne uken er også lift kommet på plass, noe som betyr at arbeidene på den nordlige fasaden (inngangssiden) vil starte nå.

Vi ber alle passe på at ingen beveger seg under liften når arbeidene pågår. Både barn og voksne skal respektere sperringer som settes opp.

Flere har gitt tilbakemeldinger om at man ikke får åpnet vinduer og dører etter at de ble malt. Dette skyldes at små perler av maling «limer» igjen vinduene/dørene noen steder, og det er ikke mye som skal til for at vinduer/dører da sitter fast. Problemet er varslet om og skal utbedres innen kort tid.

Det er veldig fint om beboerne setter vinduet i lufteposisjon i noen timer etter at malerne har vært og malt nye strøk. Dette vil motvirke problemet.