Om sameiet

Sameiet Etterstadkroken 5H består av 1 bygning med 29 eierseksjoner. Blokka sto ferdig i år 2001, som en av de første blokkene som ble innflyttingsklare i Etterstadkroken. Blokka ligger nederst i ‘kroken, med balkonger som vender ut det vakre turområdet langs Alnaelva.

Vedtekter og husordensregler
Styret i Etterstadkroken 5H er opptatt av at vi som bor her skal trives i blokka. Det er viktig at alle er sitt ansvar bevisst i denne sammenhengen. Husordensreglene våre, som ble vedtatt med endringer på årsmøtet i mars 2012, gir en god rettesnor for hvordan vi alle best mulig skal fungere sammen. Vedtektene er også nyttge å kjenne til.

Forretningsfører
Sameiets forretningsfører er Enqvist eiendom AS. Vår kontaktperson heter Per Erik Muland.

Etterstadkroken vel og Etterstadkroken garasjelag
I Etterstadkroken har alle de åtte boligselskapene gått sammen i Etterstadkroken vel. Velet sørger for vedlikehold av fellesarealer, og arrangerer den årlige dugnaden.

De fleste boligeierne er også sameiere i Etterstadkroken garasjelag.

Se felles nettside for velet og garasjelaget: www.ekvel.no.

Styret i Etterstadkroken 5H stiller med én representant til styrene i velet og garasjelaget.