Innbrudd postkasser

Sist lørdag ble det oppdaget at flere av postkasserekkene stod åpne i oppgangen vår. Styret har grunn til å tro at uvedkommende har skaffet seg adgang til postkassene, og at innhold er / kan være stjålet. Da postkassene ikke er brutt opp med makt virker det som at noen har tilgang til en systemnøkkel eller har dirket opp systemlåsene.

Styret er i dialog med Posten om hendelsen samt forebyggende tiltak, og har levert anmeldelse til Politiet.

Grunnet hendelsen er det viktig at alle beboere holdet et ekstra godt øye med egen postkasse. Uvedkommendes tilgang til postkasser er en kjent metode for vinningskriminalitet og ID-tyveri. Vi anbefaler derfor at alle sørger for at postkassen tømmes på de dager hvor det leveres post, særlig i ferietiden. Avtal gjerne oppbevaring med en nabo, eller bestill oppbevaring av post her.

Nylig ble utleveringsfrekvensen for post endret. Sjekk hvilke dager det leveres post her.

Dersom du savner post, eller har mottatt noe du ikke har bestilt bør du anmelde dette. Se mer informasjon hos Politiet.

Det er også mulig å legge inn kredittsperre hos kredittvurderingsselskaper. Frivillig kredittsperre innebærer at du sperrer deg selv mot kredittvurderinger, slik at det blant annet ikke kan søkes om forbrukslån og kredittkort. Samtidig er det en ekstra trygghet om du utsettes for ID-tyveri.

Frivillig kredittsperre kan registreres hos:

Les også mer om ID-tyveri og forebyggende tiltak hos Posten.

Dersom du oppdager at postkasser/-rekker står åpne, eller andre uregelmessigheter, er det fint om du straks melder fra til styret.

Samtidig er hendelsen en påminnelse om at ingen må slippe uvedkommende inn i oppgangen. Forsikre deg alltid om at den som vil inn enten bor her eller har gyldig ærend.

Mvh.

Styret i Sameiet Etterstadkroken 5H