Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet er viktig for at alle skal bo trygt og godt. Styret har utarbeidet et rammeverk for HMS-arbeidet i Etterstadkroken 5H. HMS-arbeidet omfatter blant annet å gjennomføre vernerunder og brannøvelser. Styret har også utarbeidet en branninstruks som er tilgjengelig HER, og som også er slått opp i inngangspartiet i blokka.

Sameiet har som overordnet HMS-mål at det ikke skal forekomme skade på personer eller omgivelser som følge av sameiets drift. Gjennom å arbeide systematisk og kontinuerlig med HMS, håper styret å bidra til at dette målet nås. Styret har også utarbeidet et avviksmeldeskjema som alle kan bruke i kontakt med styret om HMS. Beboere og andre er selvfølgelig også velkomne til å benytte sameiets e-post til dette: etterstadkroken5H@gmail.com.

Styret setter stor pris på beboernes deltakelse i HMS-arbeidet. Det er viktig at alle bidrar til et trygt og sikkert bomiljø!