Asfaltering av uteområder – sykler må fjernes innen 31. mars

Etterstadkroken vel melder om at arbeidene med asfaltering av uteområdene starter tirsdag 6. april, og at arbeidet vil pågå i 2–3 uker.

Styreleder i velet melder videre om at sykler i stativer må være fjernet innen 31. mars, og at sykler som ikke er tatt vare på innen fristen vil bli fjernet.