Årsmøter

Digitalt årsmøte 19. mai 2021

Ordinært årsmøte i Sameiet Etterstadkroken 5H ble gjennomført digitalt på Google Meet, og er nå avsluttet. Protokoll gjøres tilgjengelig her så snart den foreligger.
Dokumenter fra tidligere årsmøter:

Årsmøte 2020
Innkalling, årsberetning og protokoll

Årsmøte 2019
Innkalling, årsberetning og protokoll

Årsmøte 2018
Innkalling, årsberetning og protokoll

Årsmøte 7. mars 2017
Innkalling, årsberetning og protokoll

Årsmøte 15. mars 2016
Innkalling, årsberetning og protokoll

Årsmøte 19. mars 2015
Invitasjon
Årsberetning og protokoll

Årsmøte 11. mars 2014
Invitasjon
Innkalling og årsberetning
Protokoll

Årsmøte 18. mars 2013
Invitasjon
Årsberetning
Protokoll

Årsmøte 14. mars 2012
Innkalling
Protokoll